Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Budaya Sekolah dan Asrama yang dikembangkan mengacu pada kebijakan pemerintah dan kebijakan Kyai pesantren, adapun Budaya sekolah dan asrama yang dikembangkan adalah:

Kebersihan

– Hidup Bersih, Rapi, Tertib dan Teratur (BRTT) melalui program :
– Gerakan pungut sampah dengan konsep (TSP Bebas Komiba),

TSP

 • Tahan dari buang sampah sembarangan

 • Simpan sampan pada tempatnya

 • Pungut sampah Insya Allah sedekah

Bebas Komiba

   • Berantakan rapihkan

   • Basah keringkan

   • Kotor bersihkan

   • Miring Luruskan

   • Bahaya Amankan

     

5S
 • Senyum
 • Salam
 • Sapa
 • Sopan
 • Santun
Displin Tepat Waktu
7B
 • Beribadah dengan Benar dan Istiqamah
 • Berakhlak Mulia
 • Belajar dan Berlatih Tiada Henti
 • Bekerja Keras dengan 5as (Keras, Cerdas, Berkualitas, Tuntas, Ikhlas)
 • Bersahaja dalam Hidup
 • Bantu Sesama
 • Bersihkan Hati Selalu
HALAQASA
 • Hayyin
 • Layyin
 • Qarib
 • Sahl
DUDZOLKAKOSI
 • Dusta
 • Dzolim
 • Kasar
 • Kotor
 • Sia-sia